O projekcie

Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w północnej części województwa lubuskiego

to projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Biznesu w Gorzowie Wlkp. w partnerstwie z powiatami gorzowskim, międzyrzeckim, słubickim, strzelecko - drezdeneckim i świebodzińskim.

Monitoring rynku pracy

Jednym z głównych zadań w ramach Projektu jest uruchomienie Centrum Badań Edukacyjnych, które będzie prowadziło stały monitoring zmian na rynku pracy. Utworzone Centrum pełniło będzie funkcję tzw. obserwatorium rynku pracy oraz platformy wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami Projektu.

Więcej »»
Więcej »»

Ostatni raport

Rynek pracy i edukacja w Gorzowie Wlkp. a światowy kryzys gospodarczy

raport

W badaniach podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na pytania jak przygotować rynek pracy w Gorzowie na nadchodzące zmiany oraz w jaki sposób tworzyć podstawy do dalszego rozwoju miasta.

Strategia zatrudnienia

Lubuska strategia zatrudnienia

Krajowa strategia zatrudnienia

Więcej »»
Więcej dokumentów »»