BADANIA I RAPORTY Monitoring rynku pracy

Monitoring rynku pracy

Głównym celem funkcjonowania Centrum Badań Edukacyjnych jest prowadzenie stałego monitoringu zmian na rynku pracy i oferty kształcenia zawodowego (zawody nadwyżkowe i deficytowe, podaż miejsc pracy, popyt na pracę, zawody przyszłości w ujęciu lokalnym). Znajdziesz tutaj aktualne dane dotyczące rynku pracy.

W poszczególnych zakładkach zostaną umieszczone informacje dotyczące:

  • miesięczna informacja o bezrobociu
  • stopy bezrobocia
  • przeciętnego zatrudnienia
  • przeciętnego wynagrodzenia
  • aktywności ekonomicznej
  • popytu i podaży na pracę
  • zawodów nadwyżkowch i deficytowych

Monitoring rynku pracy będzie prowadzony od 01.06.2011 do 31.08.2012r.

Dodatkowe informacje na temat aktulnej sytuacji na rynku pracy w województwie lubuskim możesz uzykać w Centrum Badań Edukacyjnych pod nr tel: +48 95 733 66 67